Główna      Projekty      Nabór 2021/2022      Patron      Historia      O Nas      Dowozy      Rada Rodziców      BIP     

,Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Chełmcach
Chełmce 3
62-860 Opatówek
tel. 62-761-27-24

szkola.chelmce@op.pl

 

Iga i Bartek finalistami konkursu matematycznego.
Data: 2021-03-24 08:49:15

W naszej szkole przeprowadzono konkurs matematyczny organizowany przez III LO w Kaliszu.
W konkursie udział wzięli Adam Kocoń, Krzysztof Knop, Bartłomiej Koło i Iga Trocha.
Etap szkolny konkursu został przeprowadzony przez Panią Małgorzatę Bąkowską-Zając.

Miło nam poinformować, że Komisja Konkursu Matematycznego III Liceum Ogólnokształcącego zakwalifikowała do finału Igę Trochę i Bartłomieja Koło.
Finał II Konkursu Matematycznego w III L.O. przełożony w związku z pandemią COVID-19.
O nowym terminie lub nowej formie finału będziemy informować.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy, a finalistom życzymy dalszych sukcesów.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

Zebranie rady pedagogicznej i konsultacje dla rodziców uczniów.
Data: 2021-03-23 14:25:04

Przypominam, że w czwartek 25 marca 2021 r. odbędą się:

- o godzinie 17.00 zebranie rady pedagogicznej (zdalnie, on-line Meet) dotyczące kształcenia na odległość, przystąpienia do PPK, arkusza organizacji pracy szkoły na rok 2021/2022 oraz spraw bieżących;

- konsultacje dla rodziców uczniów w godzinach 18.00 - 19.00; nauczyciele i wychowawcy będą do dyspozycji rodziców poprzez uzgodnioną pomiędzy wychowawcą a rodzicami formę kontaktu: w dzienniku elektronicznym, komunikatorze Meet oraz adresami mailowymi lub numerami telefonicznymi.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

Data: 2021-03-22 21:02:14

Z pierwszym dniem wiosny związany jest zwyczaj topienia lub palenia Marzanny, który ma na celu przepędzenie zimy.
Przedszkolaki z grup młodszej i starszej z przytupem przeganiały niechcianą już porę roku.
W poniedziałek 22 marca spaliły aż 7 kukieł, które 
były wykonane z ekologicznych materiałów. Tuż po tym jak Marzanny zostały spalone, na niebie ukazało się słońce. Mamy nadzieję, że było ono zwiastunem rychłego przyjścia ciepłej i słonecznej wiosny.

Więcej
NAUKA ZDALNA W KLASACH I-VIII od 22 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r.
Data: 2021-03-19 18:03:16

W poniedziałek 22 marca br. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

1. Naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.

2. Na wniosek rodziców dla uczniówi klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła organizuje opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły.

3. Oddziały wychowania przedszkolnego nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.

4. Kursowanie autobusu szkolnego zostaje zawieszone.

5. Posiłki dla dzieci objętych dożywianiem zostaną dostarczone lub będą do odbioru w szkole po uzgodnieniu indywidualnym z rodzicami uczniów.

6. Organizacja nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia pozostaje bez zmian.

7. Organizacja nauczania stacjonarnego ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu będzie organizowana na wniosek i po uzgodnieniu z rodzicami uczniów.

8. Biblioteka szkolna będzie funkcjonowała w poniedziałki i czwartki z zachowaniem reżimu sanitarnego i kwarantanny wypożyczanych książek.

9. Uczniowie klas ósmych zostaną poinformowani o formach i terminach konsultacji.

10. Rodziców uczniów, którzy mają problemy sprzętowe do nauki zdalnej proszę o zgłaszanie się w w celu wypożyczenia urządzeń.

W razie problemów i pytań proszę kontaktować się poprzez numer telefonu i adres poczty elektronicznej podany w lewym górnym rogu

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

Próbne egzaminy ósmoklasisty przygotowane przez CKE.
Data: 2021-03-19 17:35:19

Przedstawiam poniżej link do arkuszy egzaminacyjnych z próbnego egzaminu ósmoklasisty.
Na stronie CKE znajdująsię wszystkie arkusze wraz z nagraniami oraz zasadami oceniania.

https://cke.gov.pl/

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

Zebranie rady pedagogicznej i konsultacje dla rodziców uczniów odbędą się w czwartek 25 marca 2021 r.
Data: 2021-03-16 11:31:06

 Informuję, że pierwotnie zaplanowane na czwartek 18 marca 2021 r. zebranie szkoleniowe rady pedagogicznej oraz konsultacje dla rodziców odbędą się w czwartek 25 marca 2021 r.

Zebranie rady pedagogicznej odbędzie się w w/w terminie o godzinie 16.30.
Konsultacje dla rodziców uczniów odbędą się online o godzinie 18.00

Wiąże się to z zaplanowanymi na przyszły tydzień:
- szkoleniem w sprawie organizacji egzaminów ósmoklasistów,
- projektem arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2021/2022,
- podpisaniem umowy dotyczącej PPK w zakładzie pracy,
- spodziewanymi decyzjami dotyczącymi zmian w organizacji kształcenia na odległość.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

Data: 2021-03-16 11:18:33

 W dniach 17-19 marca 2021 w związku z organizacja testów diagnostycznych CKE w klasie ósmej nastąpi nieznaczna zmiana w planie zajęć dydaktycznych.

 Plan dla wszystkich oddziałów dostępny jest po kliknięciu przycisku  "Więcej".

Dyrektor Szkoły podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

Więcej
Testy diagnostyczne CKE dla klasy ósmej.
Data: 2021-03-15 08:40:37

Przypominam, że w dniach 17-19 marca 2021 r. (środa-piątek) w ramach konsultacji dla klasy ósmej zostaną przeprowadzone testy diagnostyczne przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie.

Harmonogram przeprowadzania testów diagnostycznych
17 marca br. (środa), godz. 9:00 – język polski
18 marca br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka
19 marca br. (piątek), godz. 9:00 – języki obce nowożytne (język angielski)

Uczniowie proszeni są o stawienie się w szkole, poszczególne dni o godzinie 8.15.
Po zostawieniu okryć w szatni proszę o przejście na korytarz górny, gdzie zostaniecie podzieleni na grupy.
Obowiązują przepisy sanitarne.

Więcej informacji:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20210217%20E8%20Test%20diagnostyczny.pdf

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki 

Nagrywanie lekcji online w świetle przepisów prawa.
Data: 2021-03-12 09:50:56

 W związku z pytaniami dotyczącymi nagrywania oraz rozpowszechniania lekcji online informuję, że:
- nie jest dopuszczalne rozpowszechnianie nagrania bez zgody nauczyciela lub innych osób występujących na nagraniu;
- rejestracja dźwięku i obrazu zawiera wizerunek osób i z tego względu rozpowszechnianie wymaga ich zezwolenia, dokonanego na podstawie art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
- nagranie lekcji nie powinno być uznane za niedopuszczalne, jeżeli materiał ten jest wykorzystywany wyłącznie do użytku ucznia (np. w celu powtórzenia przerobionego materiału), służy bowiem realizacji celów w jakich wykonywane są lekcje z wykorzystaniem środków i technik komunikacji na odległość, a więc realizacji podstawy programowej;
- nagrywanie lekcji przez nauczyciela powinno być poprzedzone poinformowaniem uczniów i uzyskaniem od nich zgody na rejestrację oraz wskazaniem celu nagrania (np. ocena wykonanego  ćwiczenia, piosenki, odpowiedzi ustnej), nagranie po realizacji celu powinno być usunięte;
- każda osoba nagrywająca lub utrwalająca wizerunek powinna zasięgnąć zgody osób utrwalonych na filmie, zdjęciu lub nagraniu, wymaga tego dobry obyczaj, kultura osobista, szacunek do drugiej osoby oraz normy współpracy w grupie.

Link do przeglądarki:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001231/U/D20191231Lj.pdf

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

Poprawa bezpieczeństwa pieszych przy szkole.
Data: 2021-03-12 08:12:20

 Na drodze powiatowej przy naszej szkole trwają prace związane z poprawą bezpieczeństwa pieszych. Zostaną zainstalowane barierki ochronne na szerokości działki szkolnej. O realizację zadania został poproszony wydział dróg  Starostwa Powiatowego w Kaliszu w związku z częstym zatrzymywaniem się pojazdów w miejscu niedozwolonym jakim jest zatrzymywanie się na drodze oznaczonej znakiem B-36 "zakaz zatrzymywania się" oraz bezpośrednio przed przejściem dla pieszych stwarzając tym samym niebezpieczeństwo dla poruszających się dzieci i uczniów naszej szkoły.

 W trosce o dobro pieszych bardzo proszę wszystkich uczestników ruchu drogowego o stosowanie się do obowiązujących przepisów.
 Proszę o nie zatrzymywanie się w miejscach oznaczonych znakami drogowymi szczególnie przy bramie wjazdowej do szkoły oraz w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej i drogi dojazdowej do hali sportowej.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

 


© Szkoła Chełmce 2011 - 2021    Strona wygenerowana w 0.01 sekundy.   Polityka prywatności    Edycja