Główna      Projekty      Nabór 2021/2022      Patron      Historia      O Nas      Dowozy      Rada Rodziców      BIP     

,Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Chełmcach
Chełmce 3
62-860 Opatówek
tel. 62-761-27-24

szkola.chelmce@op.pl

 

Szkolny konkurs plastyczny
Data: 2020-11-23 09:47:01

 W ostatnim tygodniu października oraz na początku listopada został zorganizowany Szkolny Konkurs Plastyczny pt.: "JESIEŃ WOKÓŁ NAS". Dzieci z klas I-III wykonały dowolną techniką prace plastyczne o tematyce jesiennej na kartkach bloku w formacie A4.

 Oceny prac dokonała komisja konkursowa w składzie: Panie Żaneta Tułacz, Joanna Kościańska i Ewa Ptak. Prace oceniono w trzech kategoriach wiekowych: klasa I, klasa II i klasa III. Kryteriami oceny były: estetyka wykonanych prac, oryginalność, pomysłowość, zgodność pracy z tematem, wykorzystanie całej powierzchni kartki raz walory artystyczne, takie jak: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.

  Uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
  Zdobywcy miejsc I-III otrzymaja także nagrody.

Klasa I
I miejsce - Justyna Nożykowska,
II miejsce - Gabriela Tułacz,
III miejsce - Milena Sztandera

Klasa II
I miejsce - Wiktoria Welke,
II miejsce - Grzegorz Banaszak,
III miejsce - Patrycja Grzesiak

Klasa III
I miejsce - Laura Matusiak,
II miejsce - Aleksandra Kostera,
III miejsce - Alicja Szymkowiak

Dodatkowo wyróżniono prace następujących uczniów:
Klasa II - Maria Wągrowska, Ksawery Błaszczyk;
Klasa III - Maciej Brodziak, Piotr Płonecki

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

E-kurenda
Data: 2020-11-22 15:58:47

SENIORZE! Masz więcej niż 70 lat i potrzebujesz wsparcia?

Potrzeby w formie dostarczenia zakupów, wykupienia leków oraz załatwienia niezbędnych spraw urzędowych zgłoś na infolinię 22 505 1111.

Twoje potrzeby zostaną zgłoszone do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku, który będzie z tobą w kontakcie i ustali kto i w jakiej formie będzie mógł Ci pomóc.

I Ogólnopolskie Dyktando Niepodległościowe
Data: 2020-11-20 09:08:54

11.11.2020 roku klasa VIa wraz z wychowawczynią, Iwoną Poradą, wzięła udział w Dyktandzie na Święto Niepodległości zorganizowanym przez portal Dyktanda.pl, aby uczcić 102 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Uczniowie rozwiązywali dyktando w kategorii klas 4-6, natomiast wychowawczyni w kategorii dorośli. Na napisanie dyktanda każdy uczestnik miał tylko 10 minut!, więc trzeba się było sprężać, pamiętając żeby po drodze nie popełnić błędów, a jeśli już się zdarzyły, to żeby nie było ich za dużo. Organizatorzy konkursu zobowiązali się przekazać 1 zł za każdego uczestnika konkursu na wybrany cel charytatywny, na który można było zagłosować po napisaniu dyktanda. Dodatkowo wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy ze swoim wynikiem. Z pewnością udział w takim konkursie był świetną zabawą i nauką oraz przyczynił się do pomocy potrzebującym.

Data: 2020-11-10 12:07:59

 W tym roku inaczej obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. O godzinie 11.11. dzieci i uczniowie obecni w szkole odśpiewali wspólnie z nauczycielami hymn narodowy. W oddziałach przedszkolnych przeprowadzono pogadanki dotyczące naszych symboli narodowych. Wychowawcy zdalnie omawiali zagadnienia dotyczące poczucia tożsamości narodowej oraz rysu historycznego odzyskania niepodległości przez nasz kraj w 1918 roku. W klasach odbyło się wspólne śpiewanie Mazurka Dąbrowskiego. Grupa młodsza oddziału przedszkolnego w ramach kolejnego zadania programu "Piękna nasza Polska cała" wzięła udział w pokazie mody patriotycznej.

 Wszystkim serdecznie dziękujemy i gratulujemy.
 Zdjęcia są dostępne po kliknięciu napisu  Więcej.

Więcej
Zebranie rady pedagogicznej i konsultacje dla rodziców uczniów.
Data: 2020-11-10 12:00:00

 Przypominam, że zgodnie z ustaleniami z września b.r. w czwartek 12 listopada 2020 r. odbędą się:

- o godzinie 16.00 zdalne zebranie rady pedagogicznej dotyczące dostosowania warunków egzaminu ósmoklasisty 2021, pracowniczych planów kapitałowych oraz spraw bieżących w tym organizacji kształcenia na odległość;

- w godzinach 17.00 - 18.00 nauczyciele będą do dyspozycji rodziców w dzienniku elektronicznym Librus; dodatkowo wychowawcy pod uzgodnionymi wcześniej adresami mailowymi lub numerami telefonicznymi.

 Po raz kolejny proszę rodziców uczniów o zgłaszanie problemów z brakiem sprzętu do realizacji kształcenia na odległość. Proszę przede wszystkim tych rodziców, których dzieci muszą "dzielić się" sprzętem z rodzeństwem.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

Organizacja pracy w dniach 9 - 29 listopada 2020 r.
Data: 2020-11-06 12:24:51

 Od poniedziałku 9 listopada 2020 r. w klasach I - VIII szkoły podstawowej będzie realizowane kształcenie na odległość.

 Oddziały przedszkolne będą funkcjonowały tak jak dotychczas.

 Od poniedziałku 9 listopada 2020 r. nie będzie organizowany dojazd do szkoły.

 Proszę rodziców uczniów o zgłaszanie potrzeb sprzętowych w celu usprawnienia realizacji kształcenia zdalnego.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

Pasowanie na przedszkolaka
Data: 2020-11-06 12:24:21

 W piątek 6 listopada 2020 roku w najmłodszej grupie oddziału przedszkolnego odbyła się wielka uroczystość. Dzieci z grupy "Biedronek" zostały pasowane przez dyrektora szkoły Tomasza Mikuckiego na przedszkolaków. W czasie uroczystości dzieci zaprezentowały swoje umiejętności taneczne, wokalne, recytatorskie oraz wiedzę ogólną. Na planszy z rotą przysięgi złożyły odciski swoich palców. Przedszkolaki otrzymały upominki ufundowane przez organ prowadzący Gminę Opatówek oraz rodziców. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom oraz Paniom Katarzynie Galik, Beacie Kalecie i Paulinie Bąkowskiej za przygotowanie uroczystości i okazaną pomoc.

Dzień postaci z bajek
Data: 2020-11-06 11:57:51

 W czwartek 5 listopada 2020 r. w młodszym oddziale przedszkolnym został zorganizowany Dzień postaci z bajek. To jedno z najsympatyczniejszych świąt. Dzieci oraz panie pracujące w oddziale przebrały się w przepiękne, kolorowe stroje. Zorganizowano konkursy wiedzy oraz zabawy związane z ulubionymi bohaterami. Postacie z bajek to niejednokrotnie przyjaciele najmłodszych. Pomagają w przezwyciężaniu wielu barier i trudności, uczą oraz pomagają odkryć prawdę i rozbudzają wyobraźnię.

PILNE! Nauka zdalna w klasach I-III szkoły podstawowej od poniedziałku 9 listopada 2020 roku.
Data: 2020-11-04 20:10:37

  Od poniedziałku, 9 listopada 2020 r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I - III szkół podstawowych.

  Do 29 listopada 2020 r. przedłużone zostanie zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych.

  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

  Uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych do 29 listopada 2020 r. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

  Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole).

  Od poniedziałku, 9 listopada 2020 r. szkoły podstawowe będą miały obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

  Nauczyciele oraz inni pracownicy szkół i placówek oświatowych realizujący nauczanie zdalne będą mogli zostać oddelegowani do pracy w domu z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zadań na terenie placówki. Rozwiązanie to przyczyni się do zmniejszenia rozprzestrzeniania się wirusa wśród pracowników na terenie placówki.

  Przepisy umożliwiają zawieszenia funkcjonowania szkoły oraz oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, jeżeli wystąpią przesłanki zagrażające życiu i bezpieczeństwu uczniów.                    /Źródło MEiN/

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

Organizacja pracy w dniu 2 listopada 2020 r.
Data: 2020-10-31 11:13:24

 Przypominam, że poniedziałek 2 listopada 2020 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Dzień ten został ustalony we wrześniu przez dyrektora szkoły po zasięgnięciu rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093).

 W tym dniu nie będzie odbywało się kształcenie na odległość w klasach I - VIII szkoły podstawowej.

 Oddziały przedszkolne funkcjonują według stałego planu zajęć. Organizujemy także świetlicę szkolną dla dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

 


© Szkoła Chełmce 2011 - 2021    Strona wygenerowana w 0.01 sekundy.   Polityka prywatności    Edycja