Główna      Projekty      Nabór 2021/2022      Patron      Historia      O Nas      Dowozy      Rada Rodziców      BIP     

,Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Chełmcach
Chełmce 3
62-860 Opatówek
tel. 62-761-27-24

szkola.chelmce@op.pl

 

Wielkie, kolorowe zmiany w sali nr 3.
Data: 2020-10-12 10:57:50

 Wszystkim rodzicom uczniów klasy IV, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do wyremontowania sali numer 3 w budynku głównym składam serdeczne podziękowania.
 Dzięki Państwa inicjatywie, wkładowi finansowemu, zaangażowaniu oraz poświęceniu wolnego czasu dzieci zyskały wspaniałe miejsce do nauki.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

Organizacja pracy w dniu 14 października 2020 roku.
Data: 2020-10-08 11:02:13

 Dzień 14 października 2020 roku jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.
 (Podstawa prawna: Art. 74. Ustawy Karty Nauczyciela Dz. U. 2019 r. poz. 2215)
 W tym dniu obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Jest to święto wszystkich pracowników oświaty.

 O godzinie 9.00 w hali sportowej odbędzie się uroczystość pasowania i ślubowania uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej. Ze względów epidemicznych w uroczystości mogą wziąć maksymalnie udział dwie osoby towarzyszące uczniowi. Wszystkich obecnych obowiązują zasady sanitarne (odstęp społeczny, zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekcja dłoni). W tym roku po uroczystości nie odbędzie się spotkanie rodziców, uczniów i nauczycieli.

 W dniu 14 października 2020 r. szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze w świetlicy dla uczniów, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki.
 Prosimy o wcześniejsze zapisywanie dzieci w celu zapewnienia odpowiedniej ilości nauczycieli do opieki.

 Oddziały przedszkolne w tym dniu pracują według stałego planu zajęć.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

PILNE! Zebranie rady pedagogicznej.
Data: 2020-10-06 20:12:22

 Zebranie rady pedagogicznej zaplanowane na czwartek 8 października 2020 r. odbędzie się o godzinie 18.00 w formie zdalnej.

 Do czwartku do godziny 15.00 proszę o dostarczenie w formie elektronicznej dokumentów, o których rozmawialiśmy na poprzenim zebraniu rady pedagogicznej.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
Data: 2020-10-05 21:53:45

„Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia”, to okazja dla wszystkich do przypomnienia sobie podstawowych reguł matematyki. Specjalne patrole przeprowadzały krótkie sprawdziany ze znajomości tabliczki mnożenia. Wszyscy, którzy dobrze odpowiedzieli na zadane pytania, dostali specjalne certyfikaty zaświadczające o pomyślnym wyniku egzaminu i tytuł eksperta tabliczki mnożenia. Akcja ta jest świetną okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach.

Konsultacje dla rodziców w dniu 8 października 2020 r.
Data: 2020-10-05 13:35:04

 Z uwagi na sytuację epidemiczną konsultacje dla rodziców dzieci i uczniów naszej szkoły w najbliższy czwartek 8 października 2020 r. odbędą się w formie zdalnej.

 Rodzice uczniów proszeni są o kontaktowanie się z wychowawcami oddziałów telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 W sprawach pilnych proszę o kontakt -  sekretariat szkoły 62 761-27-24.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2020
Data: 2020-09-29 08:00:36

Uczniowie naszej szkoły nie zapomnieli, że Ziemia to nasz wspólny dom, i to my musimy o niego zadbać! Wyposażeni w worki i rękawiczki ruszyli do walki o czysty las, teren wokół domu i szkoły. Kolejny już raz aktywnie włączyli się do akcji Sprzątania Świata.

Sprzątanie Świata - to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie czystego otoczenia, prawidłowego gospodarowania odpadami oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Akcja promuje ekologiczny styl życia, buduje świadomość ekologiczną oraz inicjuje działania na rzecz ochrony najbliższego otoczenia.

Dziękujemy wszystkim za włączenie się do udziału w tegorocznej akcji.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci i uczniów
Data: 2020-09-28 12:08:57

 Rodziców dzieci i uczniów, którzy chcą jeszcze zapłacić za ubezpieczenie informujemy, że opłatę w wysokości 50 złotych można uiścić do końca września 2020 r. w sekretariacie szkoły lub poprzez wychowawców oddziałów.
 Ubezpieczenie jest dobrowolne.
 

Nasze przedszkolaki posadziły drzewo.
Data: 2020-09-23 10:35:26

Dzieci z grupy przedszkolnej "Biedronki" w dniu wczorajszym wspólnie posadziły nowe drzewo na terenie szkoły. Był to klon otrzymany od Lasów Państwowych z Nadleśnictwa Kalisz. Nasze przedszkolaki przyłączyły się tym samym do ogólnopolskiej akcji #sadziMY. 
Dziękujemy i gratulujemy!

ZEBRANIE RADY RODZICÓW 24 WRZEŚNIA 2020.
Data: 2020-09-17 16:51:10
W czwartek 24 września 2020 r. o godzinie 17.00 w sali numer 3, w budynku głównym szkoły odbedzie się zebranie Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach. Zapraszam wszystkie osoby, które zostały wybrane do reprezentowania swoich oddziałów w roku szkolnym 2020/2021. Na zebraniu zostanie przedstawione sprawozdanie z działalności rady rodziców za miniony rok, wybrane tegoroczne władze oraz ustalone priorytety jej działalności.
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki
Zebrania wychowawców oddziałów z rodzicami uczniów.
Data: 2020-09-09 19:12:47

W przyszłym tygodniu w dniach 14-18 września 2020 roku odbędą się zebrania wychowawców z rodzicami uczniów według poniższego harmonogramu:

poniedziałek 14 września 2020 r.:
16.00 - klasa 7A w sali numer 3 w budynku głównym,
17.30 - klasa 8 w sali numer 3 w budynku głównym

wtorek 15 września 2020 r.:
16.30 - klasa 1 w hali sportowej,
16.30 - klasa 5 w sali numer 3 w budynku głównym, zmieniony termin na piątek!!!

środa 16 września 2020 r.:
16.30 - klasa 2 w hali sportowej,
16.30 - klasa 3 w sali numer 3 w budynku głównym

czwartek 17 września 2020 r.:
16.30 - klasa 7B w sali numer 3 w budynku głównym,
16.30 - klasa 6A w hali sportowej,
18.00 - klasa 6B w hali sportowej

piątek 18 września 2020 r.: 
16.30 - klasa 4 w sali numer 3 w budynku głównym, zmiana miejsca,
16.30 - klasa 5 w hali sportowej, zmiana miejsca, termin prawidłowy

wtorek 22 września 2020 r.:
16.30 - oddział przedszkolny młodszy w sali numer 3 w budynku głównym

środa 23 września 2020 r.:
16.00- oddział przedszkolny starszy w sali numer 3 w budynku głównym

 


© Szkoła Chełmce 2011 - 2021    Strona wygenerowana w 0.01 sekundy.   Polityka prywatności    Edycja