Główna      Projekty      Nabór 2021/2022      Patron      Historia      O Nas      Dowozy      Rada Rodziców      BIP     

,Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Chełmcach
Chełmce 3
62-860 Opatówek
tel. 62-761-27-24

szkola.chelmce@op.pl

 

Wtorek 8 września 2020 roku dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zebranie rady pedagogicznej.
Data: 2020-09-03 21:39:55

 Wtorek 8 września 2020 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 W tym dniu szkoła organizuje zajęcia w świetlicy szkolnej dla dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki. Oddziały przedszkolne pracują jak w każdy dzień roboczy. W celu sprawniejszej organizacji pracy proszę o wcześniejsze zapisywanie w świetlicy szkolnej uczniów, którzy będą korzystać z zajęć w w/w dniu.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093).

 We wtorek 8 września 2020 roku o godzinie 10.00 w sali numer 3 odbędzie się zebranie rady pedagogicznej. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

INFORMACJA W SPRAWIE DOWOŻENIA. LIST MEN, MI i GIS
Data: 2020-08-31 19:01:18

 

Warszawa, 31 sierpnia 2020 r.

Szanowni Państwo

przygotowujemy się na bezpieczny powrót uczniów do szkół. Dokładamy wszelkich starań, aby szkoły i placówki funkcjonowały w tradycyjnej formule, a dzieci uczyły się razem ze swoimi rówieśnikami. Przygotowaliśmy odpowiednie wytyczne, które służą zapewnieniu w szkołach bezpiecznych warunków higienicznych. W stałym kontakcie są również dyrektorzy szkół, kuratorzy oświaty i państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni, co w sytuacji ewentualnego zagrożenia umożliwi podjęcie szybkich i stosownych działań.

O bezpieczeństwo dzieci i młodzieży musimy zadbać także w drodze do i ze szkoły. Uczniowie, którzy korzystają z transportu publicznego, są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust. Te same zasady bezpieczeństwa obowiązują także w przypadku dowozu dzieci do szkół organizowanego przez wiele gmin na terenie całego kraju. W osłonę ust i nosa powinni być również wyposażeni kierowcy szkolnych autobusów. Stosowne wytyczne sanitarne w tym zakresie zostały opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Główny Inspektoraty Sanitarny. 

            Z wyrazami szacunku

Dariusz Piontkowski

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Andrzej Adamczyk

MINISTER INFRASTRUKTURY

Jarosław Pinkas

GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY

Pełny tekst listu na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja 

Bezpieczny powrót do szkoły. Wskazówki dla rodziców.
Data: 2020-08-30 20:41:45

Po kliknięciu w zdjęcie dostępne sa podstawowe wskazówki dla rodziców dotyczące bezpiecznego powrotu do szkoły.

Data: 2020-08-30 14:24:43

Po kliknięciu w przycisk "Więcej" znajdują się Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, uczniów, ich rodziców i pracowników na terenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach.

Z poważaniem.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

Więcej
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
Data: 2020-08-28 19:53:18

 Informuję,że uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się we wtorek 1 września 2020 r. według poniższego harmonogramu:

godzina 9.30 - klasa I, w hali sportowej (uczniowi może towarzyszyć jeden z rodziców lub opiekunów),

(W pozostałych klasach rodzice nie wchodzą na teren szkoły. Prosimy Państwa o czekanie na dzieci pod szkołą.)

godzina 10.00 - klasa III, sala nr 4, parter budynek główny, po wejściu w prawo,
godzina 10.00 - klasa IV, sala nr 3, parter budynek główny, po wejściu w lewo,

godzina 10.00 - klasa VIII, sala nr 15 , piętro budynek główny,
godzina 10.00 - klasa VI A, sala nr 11, piętro budynek główny,

godzina 11.00 -  klasa II, w budynku hali sportowej w sali nr 3,

godzina 11.00 - klasa VII B, sala nr 5, parter budynek główny,
godzina 11.00 - klasa V, sala nr 16, piętro budynek główny,
godzina 11.00 - klasa VII A sala nr 14, piętro budynek główny,
godzina 11.00 - klasa VI B. sala nr 12, piętro budynek główny.

Obowiązuje reżim sanitarny: zakrywanie ust i nosa maseczką lub przyłbicą oraz obowiązkowa dezynfekcja rąk.

Przypominam, że w dniu 1 września 2020 r. nie jest organizowane dowożenie do szkoły.

Oddziały przedszkolne pracują od wtorku 1 września 2020 r. w godzinach 8.00 -13..00 oraz w dodatkowych godzinach 7.00-8.00 i 13.00-16.00 dla dzieci, którym rodzice ze względu na pracę nie mogą zapewnić opieki.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

SPOTKANIA RODZICÓW DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH Z WYCHOWAWCAMI ORAZ DYREKCJĄ SZKOŁY
Data: 2020-08-28 19:48:37

 W poniedziałek 31 sierpnia 2020 roku zpraszam rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych na spotkania organizacyjne z wychowawcami oraz dyrekcją szkoły.
 Spotkania odbędą się w hali sportowej z zachowaniem reżimu sanitarnego (dezynfekcja rąk, maseczki lub przyłbice zakrywające usta inos oraz zachowanie odstępu społecznego).   Proszę rodziców o przyjście na spotkanie bez dzieci oraz zabranie ze sobą przyborów do pisania.

godzina 10.30 - rodzice dzieci z roczników 2014 i 2015 

godzina 12.00 - rodzice dzieci z roczników 2015 (którzy rozpoczną z dniem 1 września 2020 r. pierwszy pobyt w naszych oddziałach przedszkolnych), 2016 i młodszych.

 W związku z tym, że cały czas trwa ruch związany z przepisywaniem dzieci z jednych szkół i przedszkoli do innych ostateczna lista dzieci przyjętych do poszczególnych oddziałów zostanie podana do publicznej wiadomości w poniedziałek 31 sierpnia 2020 r. zgdodnie z zarządzeniem Burmistrza Gminy Opatówek w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

PILNE! Postępowanie uzupełniające rekrutacji 2020/2021
Data: 2020-08-27 14:19:17

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chełmcach

Lista kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej na rok szkolny 2020/2021

  1. Kowalińska Zuzanna Klara,
  2. Maziarski Stanisław,
  3. Nowacki Przemysław,
  4. Piotrowska Zuzanna

Wpłynęły 4 wnioski na cztery wolne miejsca. Brak kandydatów niezakwalifikowanych.

Lista zostanie udostępniona do publicznej wiadomości w dniu 27 sierpnia 2020 r.

Rodzice dziecka powinni złożyć wolę przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia woli w dniach 28.08.2020 r. – 31.08.2020 r. (wzór w załączeniu w zakładce Nabór 2020/2021).

Z uwagi na stan epidemiczny można to uczynić elektronicznie szkola.chelmce@op.pl

PILNE! ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 2020/2021
Data: 2020-08-26 18:23:12
 Zwracam się z prośbą do uczniów i ich rodziców o śledzenie wiadomości na stronie internetowej naszej szkoły. W związku z nową, czwartą już aktualizacją wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej w najbliższy piątek przedstawię Państwu szczegółowe informacje i rozwiązania dotyczące organizacji pracy naszej szkoły (z uwzględnieniem zasad dotyczących COVID).
 
 Już dzisiaj ze względu na bezpieczeństwo apeluję o:
- zaopatrzenie uczniów w maseczki, które będą potrzebne w czasie przerw lekcyjnych, drogi do i ze szkoły, kontaktów z pracownikami szkoły w czasie pozalekcyjnym,
- ograniczenie pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych do 5 godzin (oprócz rodziców pracujących, którzy naprawdę nie są w stanie zapewnić opieki dzieciom),
- ograniczenie pobytu uczniów w świetlicy szkolnej (analogicznie jak wyżej),
- rezygnację z dowożenia do szkoły uczniów, którzy mogą być przywiezieni przez najbliższych członków rodziny lub mieszkają w bliskiej odległości od szkoły i mogą bezpiecznie do niej dotrzeć sami,
- przedstawienie dzieciom w sposób spokojny i rzeczowy zagadnień dotyczących epidemii,
- wykonywanie poleceń nauczycieli i pracowników obsługi oraz stosowania się do zarządzenia, które będzie obowiązywało w naszej szkole.
 
 Informuję, że w dniu 1 września 2020 roku nie będą zorganizowane dojazdy dla uczniów.
Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się o różnych godzinach dla poszczególnych oddziałów szkoły podstawowej.
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klasy pierwszej szkoły odbędzie się w hali sportowej. Uczniowi klasy pierwszej może towarzyszyć jeden z rodziców lub opiekunów.
Do odwołania nie będzie roznoszona uczniom przez pracowników szkoły herbata. Proszę zaopatrzyć uczniów w małe termosy lub bidony z napojami.
Zebrania rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych odbędą się w poniedziałek 31 sierpnia 2020 r.  między 11.00 a 13.00. W tym dniu zostanie ogłoszona ostateczna lista dzieci z podziałem na grupy.
Szczegóły zostaną podane Państwu w piątek 28 sierpnia 2020 r. na stronie internetowej szkoły.
 
Poprzez działania wypracowane ze wszystkimi podmiotami, służbami i organem prowadzącym oraz rozsądne i rzetelne podejście do problemu uda nam się bezpiecznie wrócić do szkoły.
Głęboko w to wierzę.
Z poważaniem.
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki
Zakończenie rekrutacji 2020/2021
Data: 2020-08-24 10:38:43

 W czwartek 27 sierpnia 2020 r. zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021.

 Po podaniu listy do publicznej wiadomości rodzice kandydatów muszą do 31 sierpnia potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego.

 W poniedziałek 31 sierpnia 2020 r. zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021.

 W poniedziałek 31 sierpnia 2020 r. zostanie podana lista dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych z podziałem na grupy.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

Zebranie rady pedagogicznej
Data: 2020-08-24 10:30:19

W czwartek 27 sierpnia 2020 r. o godzinie 10.00 odbędzie się zdalne zebranie rady pedagogicznej. Materiały zostaną Państwu przesłane na podane adresy mailowe. Pracownicy, którzy nie uczestniczyli jeszcze w zebraniach online proszę o kontakt we wtorek lub w środę.

W piątek 28 sierpnia 2020 r. proszę o osobiste zgłoszenie się w następujących godzinach:
-   9.00-10.00 wychowawców oddziałów przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej,
- 10.00-11.00 wychowawców pozostałych oddziałów,
- 11.00-12.00 nauczyciela-bibliotekarza i wychowawców świetlicy.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

 


© Szkoła Chełmce 2011 - 2021    Strona wygenerowana w 0.01 sekundy.   Polityka prywatności    Edycja