Główna      Projekty      Nabór 2021/2022      Patron      Historia      O Nas      Dowozy      Rada Rodziców      BIP     

,Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Chełmcach
Chełmce 3
62-860 Opatówek
tel. 62-761-27-24

szkola.chelmce@op.pl

 

Godziny pracy sekretariatu w dniach 18-22 października 2021 r.
Data: 2021-10-18 07:50:34

Informujemy, że w dniach 18.10.2021 r. – 22.10.2021 r. (poniedziałek –piątek)

sekretariat szkoły będzie czynny w godzinach 10.30 – 14.30

Rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża.
Data: 2021-10-15 14:29:35

16 października 2021 r. to 43 rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża. Z tej okazji przedstawiciele najstarszego rocznika uczniów naszej szkoły zapalili znicz pod tablicą pamiątkową poświęconą Patronowi Szkoły Janowi Pawłowi II.

Data: 2021-10-15 12:09:24

 W czwartek 14 października 2021 r. obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej.
 Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego. Następnie przedstawiciele najstarszego rocznika uczniów złożyli przysięgę na sztandar, który został im przekazany przez pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
 Dalsza część obchodów dotyczyła głównie uczniów klasy I szkoły podstawowej. Zaprezentowali oni swoje talenty taneczne, recytatorskie i wokalne. Najważniejszym momentem było ślubowanie oraz uroczyste pasowanie na uczniów przez dyrektora szkoły Tomasza Mikuckiego.
 Uczniowie otrzymali upominki z rąk Sekretarza Gminy Opatówek Krzysztofa Dziedzica oraz Przewodniczącej Rady Rodziców Marty Krzywdy. 
 Dyrektor szkoły oraz zaproszeni goście złożyli wszystkim nauczycielom, pracownikom oświaty i całej społeczności szkolnej życzenia z okazji DEN.
 Dziękujemy wychowawczyni klasy pierwszej Pani Violetcie Wikaryjczyk za przygotowanie uroczystości oraz rodzicom pierwszoklasistów za słodki poczęstunek.

Zdjęcia są dostępne po kliknięciu w przycisk Więcej

Więcej
Organizacja pracy w dniu 14 października 2021 r.
Data: 2021-10-11 11:13:37

 Dzień 14 października 2021 roku jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.
 (Podstawa prawna: Art. 74. Ustawy Karty Nauczyciela Dz. U. 2021 r. poz. 1762).

 W tym dniu obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej w rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Jest to święto wszystkich pracowników oświaty.

 O godzinie 8.30 w hali sportowej odbędzie się uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej. Ze względów epidemicznych w uroczystości mogą wziąć udział maksymalnie dwie osoby towarzyszące uczniowi. Wszystkich obecnych obowiązują zasady sanitarne (odstęp społeczny, zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekcja dłoni).

 W dniu 14 października 2021 r. szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze w świetlicy dla uczniów, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki.
 Prosimy o wcześniejsze zapisywanie dzieci w celu zapewnienia odpowiedniej ilości nauczycieli do opieki.

 Oddziały przedszkolne 14 października 2021 r. pracują według stałego planu zajęć.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

Wycieczka klas 3 i 6 do Torunia.
Data: 2021-10-11 11:05:09

 29 września 2021 r. klasy 3 i 6  wzięły udział w wycieczce do Torunia pod opieką pań Iwony Frątczak, Iwony Porady oraz Ewy Ptak. Po przybyciu na miejsce uczniowie rozpoczęli zwiedzanie miasta od Planetarium, w  którym uczestniczyli w seansie pt. „Kolorowy Kosmos”, z którego dowiedzieli się m.in. z czego zbudowany jest wszechświat, kto odkrył i nazwał konstelacje gwiezdne, jakie planety należą do Układu Słonecznego.  Zachwyceni pokazem, udali się następnie na wystawę interaktywną do pobliskiego Geodium, gdzie mogli samodzielnie przeprowadzać doświadczenia i eksperymenty korzystać z różnych urządzeń oraz pogłębiać swoją wiedzę na temat zjawisk fizycznych oraz geograficznych.  Kolejnym punktem była wizyta w Muzeum Okręgowym, gdzie uczniowie obejrzeli wystawę muzealną poświęconą Mikołajowi Kopernikowi, a także uczestniczyli w seansie 4D pt. „Wszechświat”. Po szybkim i smacznym posiłku, nadszedł długo wyczekiwany moment – zakup pamiątek. Spacerując po toruńskim rynku i podziwiając zabytkową architekturę miasta, uczniowie zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie przy pomniku Mikołaja Kopernika, a następnie udali się do sklepu z oryginalnymi, pachnącymi i smakowitymi piernikami, które są najbardziej znanym symbolem Torunia. To jednak nie był koniec atrakcji. Kolejnym przystankiem było Żywe Muzeum Piernika. Tu uczniowie udali się w „podróż w czasie”. Najpierw zostali przeniesieni do czasów średniowiecza, w którym – pod okiem Mistrza Piernikarskiego i uczonej Wiedźmy Korzennej - poznali wszelkie rytuały związane z wypiekiem piernika. Własnoręcznie przygotowali ciasto, by później, przy użyciu drewnianych form, wypiec z niego toruńskie specjały. Następnie obejrzeli manufakturę z początku XX wieku, którą zarządzało rodzeństwo Rabiańskich.  Znalazły się tam m.in. oryginalne niemieckie maszyny służące do wypieku piernika, zabytkowy piec czy kolekcja woskowych form. Po bardzo intensywnym dniu wszyscy w doskonałych humorach udali się w drogę powrotną do Chełmc. Wycieczka z pewnością na długo zapadnie dzieciom w pamięci.

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego.
Data: 2021-10-08 11:17:30

  W przypadku obowiązkowo zapewnianego przez gminy bezpłatnego dowozu i opieki niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży oraz uczniom (art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 – Prawo oświatowe – Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), który nie jest formą publicznego transportu zbiorowego, należy uwzględnić regulacje przewidziane w przepisach § 25 ust. 4 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861, z późn. zm.).
  Wynika z nich, że nakaz zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa nie dotyczy osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:
a) całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
b) trudności w samodzielnym zakrywaniu lub odkrywaniu ust lub nosa,
c) zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia.

Internetowa Platforma Specjalistyczno-Doradcza.
Data: 2021-10-08 11:08:21

W ramach Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie Umowy nr MEiN/2021/DPI/76 z dnia 01.06.2021 r. we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie powstała Internetowa Platforma Specjalistyczno- Doradcza: https://pwpp.uksw.edu.pl/ .

Internetowa Platforma Specjalistyczno-Doradcza ma stanowić źródło wiedzy teoretycznej i przykładów praktycznych, przydatnych przy redukcji negatywnych skutków sytuacji problemowych w oświacie. Gwarantuje nieograniczony w czasie i miejscu dostęp do konsultacji i materiałów dydaktycznych oraz badawczych. Poprzez platformę można zapisywać się na dyżury do specjalistów oraz na szkolenia (systematycznie będą dodawane nowe).

Platforma skierowana jest do: dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii, nauczycieli, dyrektorów szkół, rodziców oraz specjalistów (m.in. pedagogów, psychologów, terapeutów).

Programy wychowawczo-profilaktyczne.
Data: 2021-10-05 13:41:13

 Wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Opatówku w najbliższych dniach przystępujemy do realizacji programów wychowawczo-profilaktycznych w klasach: 2, 4, 5, 6 i 7 szkoły podstawowej.
 Zdajemy sobie sprawę, że w związku z realizacją 105 godzin zajęć wyrównawczych w klasach 5-8 przyznanych naszej szkole przez Ministerstwo Edukacji i Nauki jest to spore obciążenie dla uczniów. Jednak z uwagi na rosnącą agresję, niepokojące zachowania i uzależnienie od multimediów bardzo proszę Państwa Rodziców o wyrażenie zgody na udział dzieci w zajęciach. 

Klasa 2: "Przyjaciele Zippiego",
Klasa 4: "Program domowych detektywów - Jaś i Małgosia na tropie",
Klasa 5: "Fantastyczne możliwości",
Klasa 6: "Spójrz inaczej na agresję",
Klasa 7: "Unplugged".

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

Konsultacje wychowawców oddziałów z rodzicami uczniów. Zebranie rady pedagogicznej.
Data: 2021-10-05 13:10:40

 Zgodnie z planem pracy szkoły na rok szkolny 2021/2022 konsultacje dla rodziców uczniów klas I-VIII z wychowawcami klas odbędą się w czwartek 7 października 2021 roku w godzinach 17.00-18.00. Będą one prowadzone zdalnie za pomocą dziennika elektronicznego LIBRUS lub w przypadku decyzji wychowawcy klasy za pomocą komunikatora Meet.
 W sprawach pilnych wychowawcy klas będą umawiali się na spotkanie z rodzicami w szkole.

 O godzinie 18.00 w wyżej wymienionym dniu za pomocą komunikatora Meet odbędzie się zdalne zebranie rady pedagogicznej dotyczące dostosowań warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, organizacji pracy w dniu 14 października 2021 roku oraz spraw bieżących.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

Wycieczka klasy 2 do Opatówka
Data: 2021-10-05 13:02:15

 29 września 2021 r. klasa 2 wyjechała na wycieczkę do Muzeum Historii Przemysłu oraz Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku.
 W muzeum uczniowie zwiedzili sale ze stałą ekspozycją m.in. fortepianów i pianin, brali udział w warsztatach czerpania papieru i zapoznali się z historią papiernictwa. Uczniowie mieli możliwość zobaczyć maszyny, które kiedyś służyły do drukowania tekstów, gazet, książek, plakatów. Atrakcją było odbijanie stempli specjalnymi farbami. Kolejnym punktem wycieczki była długo wyczekiwana wizyta w bibliotece. Dzieci zapoznały się z zasadami funkcjonowania biblioteki, jej księgozbiorem, a przede wszystkim miały możliwość zaprezentowania swoich umiejętności czytania w związku z obchodzonym w tym dniu Ogólnopolskim Dniem Głośnego Czytania. Uczniowie wysłuchali również fragmentu bajki, którą przeczytała pani bibliotekarka. Niespodzianką było wykonanie techniką origami zakładki do książek.
 Opiekę nad uczniami sprawowały Panie Karolina Gramza i Paulina Jakóbczak.
 Wycieczka przyniosła wiele niezapomnianych wrażeń.

 


© Szkoła Chełmce 2011 - 2021    Strona wygenerowana w 0.01 sekundy.   Polityka prywatności    Edycja