Główna      Projekty      Nabór 2021/2022      Patron      Historia      O Nas      Dowozy      Rada Rodziców      BIP     

,Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Chełmcach
Chełmce 3
62-860 Opatówek
tel. 62-761-27-24

szkola.chelmce@op.pl

 

PILNE! Odbiór zaświadczeń dotyczących wyników egzaminów ósmoklasisty.
Data: 2020-08-03 10:20:44

Proszę o pilne odebranie zaświadczeń o wynikach egzaminów ósmoklasisty.

Do 4 sierpnia 2020 r. (godz. 15:00) –  należy uzupełnić wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w sposób określony dla szkoły, do której dany absolwent kandyduje (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem albo skan/zdjęcie za pomocą środków komunikacji elektronicznej).

 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

WYNIKI EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY 2020
Data: 2020-07-31 12:31:27

  Przedstawiam wyniki egzaminów ósmoklasistów naszej szkoły na tle wyników kraju, województwa, powiatu i gminy.

Wyniki egzaminów ósmoklasisty 2020

Język polski

 Matematyka

Język angielski

średni wynik w SP
w Chełmcach w %

64

57

56

średni wynik
w kraju w %

59

46

54

średni wynik
w województwie
wielkopolskim w %

57

44

52

średni wynik
w powiecie
kaliskim w %

59

46

46

średni wynik
w Gminie Opatówek
w %

61

53

49

 

Wszystkim uczniom oraz nauczycielom gratuluję wysokich wyników.
Absolwentom życzę dostania się do wymarzonych szkół ponadpodstawowych.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty
Data: 2020-07-31 10:43:15

W dniu dzisiejszym, w piątek 31 lipca 2020 r.  zostaną ogłoszone wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w czerwcu i lipcu 2020 r.

31 lipca 2020 r. każdemu absolwentowi szkoły podstawowej zostanie przekazane zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty Sposób przekazania zaświadczenia określi dyrektor szkoły, którą dany absolwent ukończył. Na wniosek rodzica skan zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty może być przesłany przez dyrektora szkoły podstawowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. poczty e-mail).

Absolwenci szkół podstawowych będą mogli również sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (https://wyniki.edu.pl). Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie klasy VIII otrzymali od dyrektora szkoły.

Prezentacja wyników odbędzie się 31 lipca br. (piątek) o godz. 11:30 podczas briefingu z udziałem członków kierownictwa MEN i dyrektora CKE. Briefing będzie transmitowany za pośrednictwem profilu MEN na Facebooku: https://www.facebook.com/ ministerstwo.edukacji/.

Najważniejsze terminy związane z postępowaniem rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych.

  1. Do 4 sierpnia br. do godz. 15:00 należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w sposób określony dla szkoły, do której dany absolwent kandyduje. W 2020 r. możliwe jest:

a) przedłożenie w szkole oryginału albo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii  zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
ALBO
b) przesłanie do szkoły za pomocą środków komunikacji elektronicznej skanu/zdjęcia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

  1. 12 sierpnia br. ogłoszone zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do każdej szkoły ponadpodstawowej.
  2. Od 13 sierpnia do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w  uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (do 4 sierpnia). W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zdający przedkłada również zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.


Szczegóły dotyczące harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 są dostępne na:

  • stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej
    (https://www.gov.pl/web/ edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021)
  • stronach internetowych kuratoriów oświaty
  • stronach internetowych poszczególnych szkół ponadpodstawowych.
Odbiór zaświadczeń z wynikami egzaminów ósmoklasisty 2020.
Data: 2020-07-30 13:22:31
Szanowni absolwenci!
 
 W związku z dostarczeniem do szkoły przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu zaświadczeń z wynikami egzaminów ósmoklasisty informuję, że wyznaczam w piątek 31 lipca 2020 r. następujące godziny ich  odbioru:
  9.00 - 10.00 - uczniowie, którzy nie odebrali ze szkoły danych do samodzielnego logowania w serwisie ZIU,
10.00 - 11.00 uczniowie do numeru 10 w dzienniku,
11.00 - 12.00 uczniowie od numeru 11 w dzienniku,
12.00 - 13.00 uczniowie, którym nie odpowiadają powyższe godziny
 
 W poniedziałek 3 sierpnia 2020 r. w godzinach 9.00-13.00 będą wydawane zaświadczenia uczniom, którym nie odpowiada termin piątkowy.
 Odbiór zaświadczeń w innym terminie proszę uzgodnić telefonicznie 62 761-27-24 lub mailowo szkola.chelmce@op.pl
 
 Po odbiór zaświadczeń proszę kierować się wejściem głównym od strony placu zabaw.
 Obowiązuje dystans społeczny, maseczki zakrywające usta i nos oraz dezynfekcja rąk.
 Zaświadczenia będą wydawane wyłącznie uczniom lub ich rodzicom/prawnym opiekunom.
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki
Komunikat dla rodziców oraz absolwentów szkół podstawowych w sprawie sprawdzania wyników egzaminów ósmoklasisty.
Data: 2020-07-29 09:40:50
Szanowni Państwo!
Informuję, że dyrektor szkoły macierzystej przekazuje zdającym dane do logowania w serwisie ZIU, które zawierają informacje o loginie, haśle, kodzie ucznia, dacie wydruku oraz adresie serwisu ZIU.
 
Uczniowie, którzy nie odebrali jeszcze danych do logowania proszę o kontakt pod numer telefonu 62 761-27-24 lub adres szkola.chelmce@op.pl w celu ustalenia sposobu przekazania danych potrzebnych do sprawdzenia wyników egzaminów ósmoklasisty.
 
Wyniki będą dostępne w dniu 31 lipca br. od godziny 10:00 po zalogowaniu się na stronie internetowej: www.wyniki.edu.pl.
 
Po otrzymaniu zaświadczeń z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej będę informował na stronie internetowej szkoły o terminie ich odbioru.
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki
Konkurs Matematyczny Kangur 2020
Data: 2020-07-16 18:06:01

Za nami kolejna edycja Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur 2020”. Tegoroczna edycja konkursu trwała od 28 maja do 5 czerwca 2020 i poprzedzona była konkursem próbnym. W tym roku w związku z zawieszeniem zajęć w szkołach Kangur Matematyczny był przeprowadzany w sieci. Konkurs został zorganizowany drogą internetową na platformie Dzwonek.pl.

Miło nam poinformować, że wśród nagrodzonych są uczniowie naszej szkoły. Bardzo dobry wynik uzyskała: Anna Świątek kl. 2 (n-l Katarzyna Galik), natomiast wyróżnienia otrzymali: Natasza Rosińska kl. 5B (n-l Halina Krawczyk), Kinga Łuczak kl. 6B (n-l Lidia Kałuża), Emilia Jeziorska kl. 6B (n-l Lidia Kałuża) i Wiktoria Sowa kl. 8 (n-l Halina Krawczyk).

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy wyników. Każdy uczestnik konkursu otrzymuje upominek w postaci układanki  – Tangramu. Upominki przewidziane w konkursie zostaną rozdane we wrześniu 2020. Uczniowie za wynik bardzo dobry otrzymają bon EMPIK, a za wyróżnienie otrzymają dyplom oraz Miniaturę matematyczną ufundowaną przez Komitet Organizacyjny Konkursu.

Gratulujemy i życzymy sukcesów w przyszłym roku.

Podziękowanie od Kaliskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
Data: 2020-07-15 10:53:17

 Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do zbiórki produktów na rzecz Kaliskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt zorganizowanej przez uczniów klasy drugiej naszej szkoły.

 W imieniu pracowników schroniska serdecznie dziękujemy za okazane serce i przekazane dary.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020.
Data: 2020-07-13 07:51:24

 Wszystkim mieszkańcom sołectw Chełmce, Porwity i Szałe, którzy oddali swój głos w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 gratuluję bardzo wysokiej frekwencji. Dzięki Państwa obywatelskiemu zaangażowaniu Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 mieszcząca się w naszej szkole ponownie uzyskała najwyższą frekwencję w Gminie Opatówek wynoszącą aż 76,74%. Jest to trzeci wynik w całym powiecie kaliskim. Wynik Gminy Opatówek 71,17 % jest najwyższym wynikiem spośród gmin powiatu kaliskiego.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

Zebranie rady pedagicznej
Data: 2020-06-29 18:57:17

Przypominam, że w najbliższą środę 1 lipca 2020 r. o godzinie 10.00 odbędzie się zebranie rady pedagogicznej w formie online. Około 9.45 na Państwa konta pocztowe zostanie przesłany link.


Pozdrawiam.
Tomasz Mikucki

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020
Data: 2020-06-26 21:14:51

 W piątek 26 czerwca 2020 r. odbyło się zakończenie roku szkolnego 2019/2020. Ze względu na sytuację epidemiczną przebiegało ono w tym roku w inny sposób.

 Miło mi ogłosić, że piętnaścioro uczniów naszej szkoły otrzymało Nagrody Burmistrza Gminy Opatówek za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie oraz sukcesy sportowe.

 Nagrodzeni zostali: Anna Jeziorska, Alan Płonecki, Daria Marciniak, Łukasz Gałuszka, Maksymilian Gładysz, Emilia Jeziorska, Alicja Karbowiak, Kinga Łuczak, Kamil Ździś, Natasza Rosińska, Iga Trocha, Nikola Kotala, Grzegorz Maciaszek, Wiktoria Sowa i Nikola Tułacz.

 Wszystkim uczniom, ich rodzicom, pracownikom i przyjaciołom szkoły życzę zdrowia, pogody i uśmiechu oraz wypoczynku w czasie wakacji i urlopów.

 Dziękuję wszystkim za włożoną pracę, oddane serce oraz pomoc na rzecz naszej szkoły.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

 


© Szkoła Chełmce 2011 - 2021    Strona wygenerowana w 0.01 sekundy.   Polityka prywatności    Edycja