Główna      Projekty      Nabór 2021/2022      Patron      Historia      O Nas      Dowozy      Rada Rodziców      BIP     

,Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Chełmcach
Chełmce 3
62-860 Opatówek
tel. 62-761-27-24

szkola.chelmce@op.pl

 

Zapraszamy do Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatówku
Data: 2020-06-04 08:47:37

Informujemy, iż zespół Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku oraz w filiach w Rajsku i Tłokini Wielkiej wznowił pracę wypożyczalni i zaprasza do korzystania z bezpiecznego, poddawanego kwarantannie księgozbioru. Zapraszamy uczniów, rodziców, nauczycieli i cały personel szkolny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 19.00, w soboty od 8.00 do 13.00.

 Bibliotekarze zachęcają także do kontaktu pod nr tel. 62 76 18 209; 510 456 021; e-mail biblioteka@opatowek.pl oraz przez profil FB.

 Pamiętajmy co powiedziała Wisława Szymborska, że „Czytanie książek, to najpiękniejsza zabawa jaką sobie ludzkość wymyśliła.” więc w sytuacji, kiedy nie możemy organizować dla Was wszystkich planowanych atrakcji - przychodźcie do nas po książki i czytajcie je z pasją.

Z pozdrowieniami
Zespół GBP w Opatówku

Data: 2020-06-03 19:10:34

Przedstawiam harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Jest on dostępny po kliknięciu w napis "Więcej" znajdujący się na końcu informacji.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

Więcej
Data: 2020-06-02 08:37:50

 Przedstawiam Informację dotyczącą sposobu organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązującą w roku szkolnym 2019/2020 po zmianach wprowadzonych ze względu na wystąpienie COVID-19 oraz wytyczne i ważne komunikaty Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Proszę uczniów i rodziców oraz nauczycieli zapoznanie się z nimi i przestrzeganie podczas przeprowadzanego egzaminu. Procedury egzaminacyjne dla uczniów oraz zadania zespołów nadzorujących są dostępne po kliknięciu na dole wiadomości przycisku "Więcej".


 Materiały są dostępne po kliknięciu linków:

Informacja dotycząca sposobu organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (proszę zwrócić uwagę na nowe zapisy wyróżnione kolorem czerwonym:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200520%20E8%20Informacja%20AKTUALIZACJA.pdf

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej dotyczące organizacji egzaminu ósmoklasisty znajdują się na końcowych stronach powyżej zamieszczonej informacji od strony 116 do strony 125

Terminy egzaminów:

W terminie głównym:
1. język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00,
2. matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00,
3. język obcy nowożytny (angielski) – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00,

W terminie dodatkowym:
1. język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00,
2. matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9:00,
3. język obcy nowożytny (angielski) – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Czas trwania egzaminów:

1. język polski – arkusz standardowy 120 min., uczniowie z przedłużonym czasem do 180 min.
2. matematyka – arkusz standardowy 100 min., uczniowie z przedłużonym czasem do 150 min.
3. język obcy nowożytny (angielski) – arkusz standardowy 90 min., uczniowie z przedłużonym czasem do 135 min.

Przybory podczas egzaminu:

1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).
2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
 
Wszystkie informacje znajdują się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej www.cke.gov.pl:
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/
 
Najważniejsze informacje zostaną przesłane uczniom klasy ósmej i ich rodzicom za pomocą wiadomości email.
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki
Więcej
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA
Data: 2020-06-01 13:24:21

 Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka wszystkim dzieciom i uczniom życzymy uśmiechu, zdrowia, szczęścia, pogodnych dni oraz osiągnięcia wysokich wyników nauczania. Wierzymy, że już niedługo dojdzie do spotkania w gronie szkolnych kolegów i przyjaciół.

 Dyrekcja, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach.

Data: 2020-05-30 08:46:28

 Po uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkołę, zawieszenie zajęć w oddziałach przedszkolnych zostało przedłużone do 7 czerwca 2020 r.

 Nadal kontynuowane jest nauczanie w klasach I-III dla uczniów, których rodzice wyrazili taką zgodę.

 Biblioteka szkolna dostępna jest dla uczniów we wtorki i czwartki w godzinach 9.00-12.00.

 Prowadzimy konsultacje dla chętnych uczniów klas IV-VIII. Przebiegają one w formie elektronicznej, telefonicznej lub na miejscu w szkole.

 Przypominam, że każdy uczeń, który chce wziąć udział w jakichkolwiek zajęciach w szkole musi posiadać zgodę rodziców oraz informację o stanie zdrowia zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2.

 W związku ze zbliżającymi się terminami wystawiania proponowanych ocen oraz przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty proszę o śledzenie strony internetowej szkoły oraz bieżące odbieranie wiadomości email, sms  od wychowawców i nauczycieli.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
Tomasz Mikucki

Więcej
PILNE! RODZICE ÓSMOKLASISTÓW
Data: 2020-05-28 19:01:47

W związku z organizacją egzaminów ósmoklasisty bardzo proszę rodziców uczniów o podanie poprzez wychowawcę klasy informacji dotyczącej stanu zdrowia dziecka.

Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 roku.

Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz MikuckI

26 maja Dzień Naszych Mam.
Data: 2020-05-26 09:36:32

Wszystkim Mamom

z okazji ich święta

składamy wyrazy wdzięczności za miłość,

 troskę i ogromne pokłady cierpliwości.

Dziękujemy za trud wychowania oraz za wszystko,

co na co dzień robicie dla swoich dzieci,

szczególnie teraz w tym ciężkim czasie.

Zdajemy sobie sprawę

jak dużo Waszej pomocy i wsparcia wymaga nauka zdalna.

Drogie Mamy! Życzymy Wam zdrowia, dużo radości

i dumy ze swych pociech,

niech będą one dla Was podporą i radością

 nie tylko w tym wyjątkowym dniu.

Konsultacje dla uczniów klasy ósmej.
Data: 2020-05-25 16:29:31
 Od jutra 26 maja 20220 r. organizujemy konsultacje dla uczniów klasy ósmej.
 W związku z panującą sytuacją epidemiczną w powiecie kaliskim prosimy o rozważne podjęcie decyzji dotyczącej wzięcia udziału w konsultacjach w szkole.

 Konsultacje z nauczycielami są przeprowadzane także w formie zdalnej (telefonicznej i za pomocą dostępnych środków komunikacji elektronicznej).
 Konsultacje z języka polskiego odbędą się w sali nr 14 w godzinach 9.30-11.00.

 Prosimy o przyjście około 10 minut wcześniej i ustawić się pod wejściem z prawej strony budynku szkoły w bezpiecznej odległości zachowując dystans. Uczniowie będą wpuszczani pojedynczo po okazaniu zgód rodziców, dezynfekcji rąk i pomiarze temperatury ciała.
Data: 2020-05-23 10:02:00

 Od nowego tygodnia organizujemy konsultacje dla uczniów klasy ósmej. Uczniowie, którzy wyrazili wolę uczęszczania na zajęcie koniecznie muszą wziąć ze sobą wypełnione przez rodziców zgody zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2. Są one do pobrania poniżej po kliknięciu przycisku "Więcej" . Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących w szkole procedur oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Proszę przyjść około 10 minut wcześniej i ustawić się pod wejściem z prawej strony budynku szkoły w bezpiecznej odległości zachowując dystans 2 m. Uczniowie będą wpuszczani pojedynczo po okazaniu zgód, dezynfekcji rąk i pomiarze temperatury ciała.

Konsultacje z języka polskiego wtorek 9.30 - 11.00,
Konsultacje z języka angielskiego środa 11.15 - 12.45,
Konsultacje z matematyki piątek 11.00-12.30

 Jeżeli zgłoszą się kolejni uczniowie w miarę możliwości zostaną dołączeni do istniejących grup lub zostaną utworzone dodatkowe grupy.

 Przypominam, że biblioteka szkolna będzie czynna we wtorki i w czwartki w godzinach 9.00-12.00. Uczeń obowiązkowo przychodzi do biblioteki z wypełnionym załącznikiem nr 1.

 Rodzice, którzy ewentualnie zmienią decyzję odnośnie posłania dziecka do oddziałów edukacji wczesnoszkolnej muszą zgłosić wychowawcy klasy lub dyrekcji szkoły taki zamiar na jeden dzień roboczy wcześniej i dostarczyć do szkoły wypełnione załączniki nr 1 i nr 2. W miarę możliwości uczeń dołączy do istniejącej grupy lub będzie następowała zmiana w organizacji pracy szkoły.

 Praca oddziałów przedszkolnych (młodszego i starszego) ze względu na zgłoszenie tylko po jednym dziecku nadal będzie zawieszona.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

Więcej
WAŻNE! Zmiany w organizacji pracy szkoły.
Data: 2020-05-21 20:41:41

 W związku ze stanem epidemicznym oraz nowymi wytycznymi bardzo szybko dochodzi do zmian w prawie oświatowym.
 Bardzo proszę o ich śledzenie na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz stronie internetowej naszej szkoły.

 Od poniedziałku 25 maja 2020 r. dla uczniów klas I-III, którym rodzice nie mają możliwości zapewnienia opieki swoim dzieciom uruchamiamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych.

 Od przyszłego tygodnia we wtorki i czwartki w godzinach 9.00-12.00 będzie dostępna biblioteka szkolna.

 Również od poniedziałku 25 maja 2020 r. organizowane będą konsultacje dla uczniów klasy ósmej. Konsultacje mogą odbywać się w formie elektronicznej, telefonicznej oraz na terenie szkoły w małych grupach lub indywidualnie. 

 Od 1 czerwca 2020 roku będziemy organizowali także konsultacje w w/w formach dla zainteresowanych uczniów klas IV-VIII.

 Wydane zostały nowe zalecenia dotyczące organizacji egzaminów ósmoklasisty. Proszę o korzystanie ze strony internetowej szkoły w celu pozyskania informacji. Za pośrednictwem wychowawcy klasy ósmej będą one także przesyłane do uczniów i ich rodziców.

 W celu sprawnej organizacji i zapewnienia bezpieczeństwa w bibliotece oraz w czasie konsultacji proszę o przekazywanie informacji do wychowawców klas lub pod numer telefonu 62 761-27-24.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

 


© Szkoła Chełmce 2011 - 2021    Strona wygenerowana w 0.01 sekundy.   Polityka prywatności    Edycja