Główna      Projekty      Nabór 2022/2023      Patron      Historia      O Nas      Dowozy      Rada Rodziców      BIP     

,Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Chełmcach
Chełmce 3
62-860 Opatówek
tel. 62-761-27-24

szkola.chelmce@op.pl

 

Nagrywanie lekcji online w świetle przepisów prawa.
Data: 2021-03-12 09:50:56

 W związku z pytaniami dotyczącymi nagrywania oraz rozpowszechniania lekcji online informuję, że:
- nie jest dopuszczalne rozpowszechnianie nagrania bez zgody nauczyciela lub innych osób występujących na nagraniu;
- rejestracja dźwięku i obrazu zawiera wizerunek osób i z tego względu rozpowszechnianie wymaga ich zezwolenia, dokonanego na podstawie art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
- nagranie lekcji nie powinno być uznane za niedopuszczalne, jeżeli materiał ten jest wykorzystywany wyłącznie do użytku ucznia (np. w celu powtórzenia przerobionego materiału), służy bowiem realizacji celów w jakich wykonywane są lekcje z wykorzystaniem środków i technik komunikacji na odległość, a więc realizacji podstawy programowej;
- nagrywanie lekcji przez nauczyciela powinno być poprzedzone poinformowaniem uczniów i uzyskaniem od nich zgody na rejestrację oraz wskazaniem celu nagrania (np. ocena wykonanego  ćwiczenia, piosenki, odpowiedzi ustnej), nagranie po realizacji celu powinno być usunięte;
- każda osoba nagrywająca lub utrwalająca wizerunek powinna zasięgnąć zgody osób utrwalonych na filmie, zdjęciu lub nagraniu, wymaga tego dobry obyczaj, kultura osobista, szacunek do drugiej osoby oraz normy współpracy w grupie.

Link do przeglądarki:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001231/U/D20191231Lj.pdf

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

Poprawa bezpieczeństwa pieszych przy szkole.
Data: 2021-03-12 08:12:20

 Na drodze powiatowej przy naszej szkole trwają prace związane z poprawą bezpieczeństwa pieszych. Zostaną zainstalowane barierki ochronne na szerokości działki szkolnej. O realizację zadania został poproszony wydział dróg  Starostwa Powiatowego w Kaliszu w związku z częstym zatrzymywaniem się pojazdów w miejscu niedozwolonym jakim jest zatrzymywanie się na drodze oznaczonej znakiem B-36 "zakaz zatrzymywania się" oraz bezpośrednio przed przejściem dla pieszych stwarzając tym samym niebezpieczeństwo dla poruszających się dzieci i uczniów naszej szkoły.

 W trosce o dobro pieszych bardzo proszę wszystkich uczestników ruchu drogowego o stosowanie się do obowiązujących przepisów.
 Proszę o nie zatrzymywanie się w miejscach oznaczonych znakami drogowymi szczególnie przy bramie wjazdowej do szkoły oraz w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej i drogi dojazdowej do hali sportowej.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

Rekolekcje wielkopostne 2021
Data: 2021-03-07 20:29:09

W czwartek 11 marca 2021 r. i w piątek 12 marca 2021 r. odbędą się rekolekcje wielkopostne.
W tym roku rekolekcje odbędą się w formie online.

Pierwsza godzina lekcyjna według stałego planu zajęć.
Druga godzina lekcyjna (9.00-10.00) rekolekcje wielkopostne.
Trzecia i następne godziny lekcyjne według planu.

Uwaga!
Uczniowie mogą wziąć udział w rekolekcjach stacjonarnie w kościele parafialnym tylko i wyłącznie pod opieką rodzica.
Szkoła nie organizuje grupowego wyjścia na rekolekcje.

Link należy skopiować do przeglądarki

https://www.youtube.com/channel/UCemKw0myx3N7w2_YVfLJpcg 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

Data: 2021-03-01 09:08:28

 Od 27 lutego 2021 r.  wprowadzono OBOWIĄZEK ZASŁANIANIA UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ MASECZKI. Proszę wszystkich interesantów o stosowanie się do obowiązujących przepisów.
 W szkole zasłanianie ust i nosa obowiązuje uczniów w częściach wspólnych np. korytarze, szatnie, łazienki. W trakcie zajęć dydaktycznych nie ma obowiązku stosowania maseczek.
 W związku z rosnącą liczbą zakażeń proszę rodziców dzieci i uczniów o zwracanie uwagi swoim pociechom na: zakładanie maseczek, stosowanie dystansu społecznego, 
dezynfekcję rąk przy wejściu do budynków szkolnych (płyny posiadają stosowne certyfikaty medyczne).
 
Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych jest obowiązkowe w całym kraju.
 
Po kliknięciu przycisku  Więcej znajduje się zarządzenie dotyczące noszenia maseczek na terenie naszej szkoły oraz inne informacje.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

Więcej
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Data: 2021-02-26 12:58:27

1 marca przypada Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Poniżej zamieszczamy link do materiałów zebranych w wirtualnej paczce historycznej przesłany przez Instytut Pamięci Narodowej, który należy skopiować i wkleić do przeglądarki.

 

https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/materialy-edukacyjne/wirtualna-paczka-edukac/zolnierze-wykleci

Organizacja pracy szkoły w czwartek i piątek 24 oraz 25 lutego 2021 roku.
Data: 2021-02-24 21:24:18

 Ze względu na przystąpienie nauczycieli i pracowników naszej szkoły do szczepień przeciw COVID nastąpią zmiany w organizacji pracy w czwartek i piątek, 24 oraz 25 lutego 2021 roku. Staraliśmy się zorganizować je w taki sposób by były dla wszystkich jak najmniej uciążliwe.

 Nauczyciele, którzy wezmą udział w szczepieniu poinformują o zmianach w planie zajęć.
 Niektóre zajęcia nie odbędą się online. Uczniowie będą mieli przesłane materiały edukacyjne, karty pracy lub inne zadania.

 Wszystkie szczepienia odbywają się w godzinach pracy szkoły.
 Prosimy o wyrozumiałość.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

Testy diagnostyczne CKE w zakresie poziomu przygotowania do egzaminu ósmoklasisty.
Data: 2021-02-22 10:44:22

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych.
Testy diagnostyczne będą przeprowadzone od 17 do 19 marca br.
Przedstawiamy szczegółowy harmonogram.

Harmonogram przeprowadzania testów diagnostycznych

  • 17 marca br. (środa), godz. 9:00 – język polski
  • 18 marca br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka
  • 19 marca br. (piątek), godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Materiały Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną w pierwszej kolejności udostępnione dyrektorom szkół za pośrednictwem systemu SIOEO oraz/lub serwisów OKE przeznaczonych dla dyrektorów szkół.

Materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego zostaną również zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl), na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki w dniu, w którym będzie przeprowadzany test z danego przedmiotu, o godz. 9:00.

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

  • informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów, w tym aneksy do informatorów zawierające wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021
  • przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów
  • arkusze próbnych egzaminów ósmoklasisty z ubiegłych lat (tutaj oraz tutaj)
  • arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r. i 2020 r.
  • osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych
  • filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.
Uwaga! Wydłużony termin zgłoszenia na szczepienia.
Data: 2021-02-19 10:09:57

Informuję, że termin zgłaszania wszystkich nauczycieli (również przebywających na dłuższych nieobecnościach, zwolnieniach i urlopach) do szczepień został wydłużony do 19 lutego 2021r. W przypadku braku zgłoszenia pozostaje możliwość szczepień na ogólnych zasadach. Proszę w przypadku chętnych nauczycieli o pilny kontakt z sekretariatem lub dyrekcją szkoły.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

Bal karnawałowy w młodszym oddziale przedszkolnym.
Data: 2021-02-16 14:23:28

Ostatki! 16 lutego przedszkolaki z grupy młodszej wzięły udział w balu karnawałowym. Dzieci w pięknych strojach tańczyły i śpiewały przy ulubionych utworach. Nie zabrakło również innych atrakcji takich jak konkursy, fotobudka i słodki poczęstunek. Mimo chwilowego zmęczenia, ten dzień był dla wszystkich kolorowy i bardzo wesoły.

Data: 2021-02-15 22:22:59

Zawsze jest dobra okazja, żeby powiedzieć komuś, że jest dla nas ważny.
Walentynki to wyjątkowy dzień.
Z okazji tegorocznych Walentynek przedszkolaki z grupy młodszej upiekły pyszne ciasteczka w kształcie serduszek dla siebie i swoich najbliższych. Od początku miesiąca dzieci wrzucały też do walentynkowej skrzynki kartki i liściki dla swoich przedszkolnych sympatii.
Również starsze przedszkolaki przez cały tydzień wrzucały kartki do skrzynki walentynkowej. 
15 lutego każde dziecko dostało swoją "Walentynkę". Rekordziści otrzymali ich nawet kilkanaście.
Również uczniowie klasy 1 brali udział w różnych zabawach i zadaniach. Dzień upłynął pod hasłem: "Jeśteśmy dla sienie mili". Pamiętajmy, aby zawsze być uprzejmym, kulturalnym i szanować drugiego człowieka. Zabawy dały dzieciom dużo radości, a wylosowane zadania zostały wykonane na medal. Miłą niespodzianką dla wszystkich były lizaki  w kształcie serca.
Wszystkie zabawy zostały przeprowadzone z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Po kliknięciu przycisku Więcej znajdują się zdjęcia.

Więcej

 


© Szkoła Chełmce 2011 - 2022    Strona wygenerowana w 0.01 sekundy.   Polityka prywatności    Edycja