Główna      Projekty      Nabór 2022/2023      Patron      Historia      O Nas      Dowozy      Rada Rodziców      BIP     

,Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Chełmcach
Chełmce 3
62-860 Opatówek
tel. 62-761-27-24

szkola.chelmce@op.pl

 

WAŻNE! SZCZEPIENIA PRACOWNIKÓW SZKÓŁ.
Data: 2021-02-15 11:53:41

Od poniedziałku, 15 lutego 2021 r. rusza kolejna tura rejestracji dla pozostałych grup nauczycieli do 65. roku życia w tym również tych, którzy nie zgłosili się na szczepienie w pierwszej turze, a byli do tego uprawnieni.

Rejestracja potrwa do końca 18 lutego br. Zachęcamy do rejestracji!

Wszystkich nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, którzy jeszcze nie zgłosili chęci poddania się szczepieniu proszę o pilny kontakt z dyrekcją szkoły.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

Data: 2021-02-15 11:00:44

Przedstawiamy główne informacje dotyczące wymagań edukacyjnych na egzamin ósmoklasisty w 2021 r.

Po kliknięciu przycisku Więcej znajdują się szczegółowe informacje.

Język polski

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.
 • Czas trwania: 120 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym:
  część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych),
  część 2: wypracowanie – 20 pkt.
 • Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.
 • W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.

Matematyka

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).
 • Czas trwania: 100 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
 • Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019–2020: 6).

Język obcy nowożytny

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
 • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2.
 • Czas trwania: 90 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte.
 • Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.
Więcej
Bal karnawałowy w starszym oddziale przedszkolnym.
Data: 2021-02-14 22:01:02
 W czwartek 11 lutego 2021 r. w grupie starszej oddziału przedszkolnego odbył się bal karnawałowy. Tego dnia dzieci przyszły przebrane w kolorowe i ciekawe stroje. W udekorowanej sali przedszkolaki bawiły się w rytmach ulubionych przebojów. Tradycyjnie w "Tłusty czwartek" nie zabrakło słodkiego poczęstunku i pączków.
 
 
 
Organizacja pracy od 15 lutego 2021 r. do 28 lutego 2021 r.
Data: 2021-02-14 21:47:24

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389,poz. 1830, poz. 1859,poz. 1870,poz. 1960 i poz. 2087, z 2021 r.poz. 92, poz. 202 i poz. 283) oraz na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) w związku z ograniczeniem funkcjonowania szkół uczniowie klas I–III szkół podstawowych oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, uczniowie klas IV-VIII kontynuują naukę zdalną od 15 lutego 2021 roku do 28 lutego 2021 r.

Przedszkolaki poznają piramidę zdrowego żywienia.
Data: 2021-02-10 10:25:13

9 lutego 2021 r. przedszkolaki z grupy młodszej wzięły udział w spotkaniu z Panią Lucyną Cholajdą, pielęgniarką szkolną. Dzieci dowiedziały się ile posiłków powinniśmy zjadać dziennie, z czego powinny się one składać oraz jakich produktów kategorycznie unikać, by być zdrowym. Dla utrwalenia przekazanych wiadomości, przedszkolaki miały możliwość samodzielnie poukładać produkty na piramidzie zdrowego żywienia.

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU
Data: 2021-02-09 12:03:01

We wtorek, 9 lutego, obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). Wydarzenie to organizowane jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku.

Centralnym punktem obchodów jest konferencja, adresowana do przedstawicieli sektora edukacyjnego, organizacji pozarządowych oraz praktyków pracujących z dziećmi. Ze względu na trwającą epidemię, w 2021 roku konferencja z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu 2021 odbędzie się online w godzinach 17.00-20.30. Transmisja konferencji

Zachęcamy wszystkie instytucje, firmy i osoby prywatne do uruchamiania inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów.

Zebrania rady pedagogicznej i konsultacje dla rodziców uczniów.
Data: 2021-02-08 14:24:05

Zgodnie z ustaleniami z września 2020 r. w czwartek 11 lutego 2021 r. odbędą się:

- o godzinie 17.00 zebranie rady pedagogicznej (zdalnie, on-line Meet) dotyczące kształcenia na odległość, podsumowania pierwszego półrocza, próbnych egzaminów ósmoklasistów, bieżącej sytuacji epidemicznej oraz spraw bieżących;

- konsultacje dla rodziców uczniów w godzinach 18.00 - 19.00; nauczyciele i wychowawcy będą do dyspozycji rodziców poprzez uzgodnioną pomiędzy wychowawcą a rodzicami formę kontaktu: w dzienniku elektronicznym, komunikatorze Meet oraz adresami mailowymi lub numerami telefonicznymi.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

Data: 2021-02-05 09:31:24

 Szanowni Państwo, w drugim tygodniu lutego br. rozpoczną się szczepienia nauczycieli przeciw COVID-19. W pierwszej kolejności z takiej możliwości będą mogli skorzystać nauczyciele, którzy obecnie prowadzą zajęcia stacjonarne w szkole. W kolejnym etapie do tej grupy dołączą nauczyciele uczący w pozostałych klasach. Tempo szczepień będzie zależało od dostaw preparatów do Polski. Zależy nam, aby nauczyciele zostali w miarę możliwości jak najszybciej zaszczepieni, co pozwoli na bezpieczny powrót uczniów do szkół.

 Dokładne informacje znajdą Państwo poniżej po naciśnięciu przycisku Więcej

 Wszystkich nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w trybie pilnym proszę o zgłoszenie dyrekcji szkoły informacji dotyczącej chęci poddania się szczepieniu.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

Więcej
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022
Data: 2021-02-04 13:28:47
 Wkrótce rozpoczynamy rekrutację na rok szkolny 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkoły podstawowej. W zakładce Nabór 2021/2022 na górze strony znajdują się wnioski oraz harmonogramy i terminy przyjęć. Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie szkoły. Ze względów epidemicznych wnioski można przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres szkola.chelmce@op.pl 
 Przyjęcie przebiega zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi rekrutacji. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zameldowane w obwodzie szkoły tj. Chełmce i Szałe. O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń.
 Termin rekrutacji do oddziałów przedszkolnych 
trwa od 22 lutego 2021 r. do 30 marca 2021 r.
 Termin rekrutacji do klas pierwszych szkoły podstawowej trwa od 24 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r.
 Do wniosków powinny być załączone zaświadczenia o miejscu zamieszkania oraz akty urodzenia dziecka (nie dotyczy dzieci obecnie uczęszczających do oddziałów przedszkolnych).
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki
Data: 2021-02-02 12:47:22

 W związku z próbnymi egzaminami ósmoklasisty w najbliższą środę i piątek dojdzie do zmian w planie lekcji.

Plan jest dostępny po kliknięciu przyciski Więcej.

Więcej

 


© Szkoła Chełmce 2011 - 2022    Strona wygenerowana w 0.01 sekundy.   Polityka prywatności    Edycja