Główna      Projekty      Nabór 2021/2022      Patron      Historia      O Nas      Dowozy      Rada Rodziców      BIP     

,Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Chełmcach
Chełmce 3
62-860 Opatówek
tel. 62-761-27-24

szkola.chelmce@op.pl

 

Data: 2021-09-03 20:17:43

Plan lekcji na poniedziałek 6 września 2021 r.

Więcej
Zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności.
Data: 2021-09-03 20:17:06

  Od poniedziałku 6 września 2021 roku rozpoczynamy realizację zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności  z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

 Wnioski rodziców o objęcie dzieci w/w zajęciami zbieraliśmy w czerwcu 2021 roku.
 W tym celu pozyskaliśmy środki  na realizację 105 godzin zajęć dla uczniów klas V - VIII.
 Zajęcia będą realizowane do 22 grudnia 2021 roku.

 Mamy nadzieję, że realizacja zajęć z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i informatyki przyczyni się do nadrobienia zaległości spowodowanych COVID-19.
 
 Przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. (Dz. U. poz. 983) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022.
Data: 2021-08-28 16:39:53

Informuję, że uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się w środę 1 września 2021 r. według poniższego harmonogramu:

godzina 8.30 - klasa I (wychowawca Pani Violetta Wikaryjczyk), w hali sportowej,
(uczniowi może towarzyszyć jeden z rodziców lub opiekunów), wejście od strony wieży.

Od 2 września klasa I będzie miała zajęcia w budynku głównym na parterze w sali numer 4.

(W pozostałych klasach rodzice nie wchodzą na teren szkoły.
Prosimy Państwa o czekanie na dzieci pod szkołą.)

godzina 8.30 - klasa II, w budynku hali sportowej w sali nr 9,
godzina 8.30 -  klasa III, w budynku hali sportowej w sali nr 3,

godzina 8.30 - klasa IV, sala nr 15, (wychowawca Pani Magdalena Karolak),
piętro budynek główny,


godzina 8.30 - klasa V, sala nr 3, parter budynek główny,
godzina 8.30 - klasa VI, sala nr 16, piętro budynek główny,

godzina 8.30 - klasa VII A, sala nr 11, piętro budynek główny,
godzina 8.30 - klasa VII B. sala nr 12, piętro budynek główny,

godzina 8.30 - klasa VIII A sala nr 14, piętro budynek główny,
godzina 8.30 - klasa VIII B, sala nr 5, parter budynek główny.

Obowiązuje reżim sanitarny: zakrywanie ust i nosa maseczką w częściach wspólnych oraz obowiązkowa dezynfekcja rąk.

W dniu 1 września 2021 r.  jest organizowane dowożenie do szkoły według stałego planu dowozów.
Odwóz uczniów jest zapewniony po zakończeniu spotkań z wychowawcami około 9.10 - 9.15.
Uczniowie klas młodszych, którzy chcą wracać do domu czekają przy wejściu do świetlicy na opiekuna, który odprowadzi ich na przystanek.

Oddziały przedszkolne pracują od środy 1 września 2021 r. w godzinach 8.00 - 13.00 oraz w dodatkowych godzinach 7.00 - 8.00 i 13.00 - 16.00 dla dzieci, którym rodzice ze względu na pracę nie mogą zapewnić opieki. W tym dniu będzie już organizowane dożywianie w oddziałach przedszkolnych.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

Msza Święta na rozpoczęcie nowego roku szkolnego.
Data: 2021-08-26 11:08:44

 Msza Święta w intencji uczniów i pracowników oświaty rozpoczynających nowy rok szkolny 2021/2022 będzie odprawiona w Sanktuarium Narodzenia NMP w Chełmcach we wtorek 31 sierpnia 2021 r. o godzinie 18.00.

Zebranie rodziców dzieci z wychowawczyniami oddziałów przedszkolnych.
Data: 2021-08-25 21:23:00

 W poniedziałek 30 sierpnia 2021 roku w sali sportowej odbędą się zebrania organizacyjne rodziców dzieci z wychowawczyniami oddziałów przedszkolnych.
 Podczas zebrania obowiązują zasady reżimu sanitarnego (dezynfekcja rąk, maseczki zakrywające usta i nos oraz odstęp pomiędzy uczestnikami zebrania).
 Wejście boczne do hali od strony wieży tv. Proszę o zabranie długopisów oraz numerów kont bankowych w celu przekazywania ewentualnych nadpłat za usługi świadczone w oddziałach przedszkolnych

 Rodzice dzieci z roczników 2015 i 2016 o godzinie 11.30.
 Rodzice dzieci z roczników 2017 i 2018 o godzinie 13.00.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

Zebranie rady pedagogicznej.
Data: 2021-08-24 17:11:09

 Informuję, że zebranie rady pedagogicznej odbędzie się w poniedziałek 30 sierpnia 2021 roku o godzinie 9.00 w sali nr 3.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

Lista kandydatów przyjętych do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej szkoły podstawowej.
Data: 2021-08-02 13:53:20

 W górnej zakładce Nabór 2021/2022 znajdują się listy kandydatów przyjętych do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej szkoły podstawowej po zakończonej rekrutacji oraz  postępowaniu uzupełniającym.
 Listy są także wywieszone w szkole przy wejściu do sekretariatu.

 W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt pod numer telefonu 62 761-27-24 lub adres poczty elektronicznej szkola.chelmce@op.pl

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty (w procentach).
Data: 2021-07-04 20:43:59

  Przedstawiamy poniżej średnie, procentowe wyniki egzaminu ósmoklasisty osiągnięte przez uczniów naszej szkoły na tle średnich wyników powiatu, województwa i kraju. Gratulujemy!

 

SZKOŁA

POWIAT

WOJEWÓDZTWO

KRAJ

język polski

59

62

58

60

matematyka

52

46

45

47

język angielski

69

60

63

66

Informacja dotycząca wyników egzaminu ósmoklasisty.
Data: 2021-07-01 11:17:39

 Przypominam, że jutro 2 lipca 2021 r. od godziny 10.00 będą dostępne wyniki uczniów przystepujących do egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021.
Wyniki będą udostępnione poprzez adres serwisu https://wyniki.edu.pl za pomocą loginu i hasła, które przekazałem uczniom przed zakończeniem zajęć.

 Wręczenie zaświadczeń Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z informacją o uzyskanych wynikach nastąpi w piątek 9 lipca o godzinie 9.00 w hali sportowej.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Tomasz Mikucki

Data: 2021-06-25 12:23:44

W piątek 25 czerwca 2021 r. w poszczególnych klasach odbyło się uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W sali sportowej odbyło się wręczenie świadectw ukończenia naszej szkoły 20 absolwentom oraz 13 uczniom wyróżnionym Nagrodami Burmistrza Gminy Opatówek za wysokie wyniki w nauce oraz osiągniecia w zawodach, turniejach i konkursach przedmiotowych. W uroczystości wzięli udział: Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic, Radny Gminy Opatówek Jarosław Budka oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Marta Krzywda.

Gratulujemy wspaniałych osiągnięć wszystkim uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom w tym trudnym roku.
Życzymy wszystkim uśmiechu, słońca, zdrowia i spokoju w czasie letniego wypoczynku.

Więcej

 


© Szkoła Chełmce 2011 - 2021    Strona wygenerowana w 0.01 sekundy.   Polityka prywatności    Edycja